Hitta rätt musikstipendier att söka

Inte många artister, musik producenter låtskrivare har ett överflöd av pengar genom hela sina karriärer. Det är bara att inse att musikbranschen ibland kan vara lite ekonomiskt opålitlig, för de alla flesta. Till och från klirrar det lite tomt i kassan, helt enkelt, kanske särskilt i början av karriären. Ett bra sätt dryga ut kassan på som aktiv inom musikbranschen är genom att söka stipendier. Vi kommer i den här artikeln gå igenom hur man går tillväga för att göra just det. I artikeln ger berättar vi om 7 lämpliga stipendier för dig att söka som ung artist, låtskrivare eller musikproducent. Vår lista innehåller säkert flera stipendier som just du skulle vara en lämplig kandidat för!

Musikprojekt KMR Studios Savannah strand

Topp 7 musikstipendier att söka för dig som är aktiv i musiklivet

Kulturrådets fonogramstöd

Det här stipendiet riktar sig till dig som ska göra en musikutgivning som är längre än 15 minuter. Stipendiets mål är att främja ett brett musikutbud av musik producerad och utgiven i Sverige. Som mest kan du som tilldelats stipendiet få 100 000kr.

Kulturrådets verksamhetsbidrag till fria musikgrupper

Musikgrupper av olika slag i Sverige kan söka det här stipendiet. Bidraget ämnar stödja svenska musikgrupper så att fler kan ta del av ett varierat musikutbud av hög kvalitet i Sverige. Summan varierar.

Annele-stipendiet

Det här stipendiet riktar sig till kvinnliga sångare, låtskrivare, producenter eller musiker som är mellan 18 och 35 år gamla. Syftet med stipendiet är att stötta kvinnliga kreatörer, samt hjälpa dem att komma vidare i sina karriärer, oavsett hur långt de har kommit. Om du tilldelas stipendiet kan du få 50 000kr.

Albin Hagströms Minnesfond

Stipendiet riktar sig till en lite mer snäv målgrupp än flera av de andra stipendierna på den här listan. Dragspelare och gitarrister som håller på med populärmusik och är födda i Sverige – och är yngre än 35 år kan söka det här stipendiet. Summan på det här stipendiet är 100 000kr.

Gärdestadstipendiet

Gärdestadstipendiet (tidigare Ted Gärdestadstipendiet) riktar sig till låtskrivare och artister som skriver musik på svenska inom vis- och populärmusik-genrerna. Summan på stipendiet varierar, och uppmuntrar att den sökande lägger pengarna på musikstudier, även om detta inte är ett krav.

STIM-stipendier

Svenska tonsättares internationella musikbyrå (STIM) ger ut stipendium. Det här stipendiet vänder sig till låtskrivare och kompositörer. Syftet är att främja musik av hög konstnärlig kvalitet, oberoende av genre. STIM strävar med det här stipendiet efter musikalisk mångfald och stipendiet kan sökas både av etablerade och oetablerade låtskrivare/kompositörer. Stipendiet kommer i olika storlekar om 10 000, 25 000 och 50 000kr.

The Per Sinding-Larsen Trust

Det här stipendiet riktar sig till folk som är verksamma i musiklivet. Detta kan innebära artister, låtskrivare, producenter, journalister eller fotografer. The PSL-Trust uppmuntrar nytänkande och vidareutveckling inom musiklivet. 1-3 stipendier delas ut med jämna mellanrum, men summan (eller var The PSL-Trust bistår med) varierar och kan därför inte anges exakt här.

KMR Studios hos rytmus 2023

Vem kan söka stipendier?

Som du säkert märker finns det alla möjliga typer av stipendier för unga musikutövare att söka. Stipendierna som vi angivit ovan är bara en bråkdel av de som finns i Sverige. Syftet med just den här listan är dock att ge ett utbud av stipendier som många olika profiler kan söka, även om några förstås är mer nischade. Det är alltså sannolikt att du som läser den här kan söka även andra stipendier, som passar just din artist-/musiker-/musikproducent-/låtskrivar-profil.

Att tänka på i din ansökan

Även om du söker ett av de här stipendierna som till stor del har en ganska bred målgrupp så är det viktigt att reflektera över vad som gör dig unik. Var ärlig i din ansökan, följ noggrant instruktionerna som ges, och visa på vilket sätt du skiljer dig från andra sökande.

Det kan också vara klokt att undersöka vilka som fått stipendiet tidigare år, samt vad organisationen du söker pengar från står för. Kulturrådet kommer sannolikt ta hänsyn till de svenska kulturpolitiska målen i sin bedömningsprocess, vilket du som sökande alltså bör läsa in sig på. Detta ska du förstås som sökande inte göra i syfte att luras, eller bara ”säga det de vill höra”. Poängen är snarare att ta reda på hur lämplig du är som kandidat för ett visst stipendier, samt vilka av dina styrkor du bör fronta i din ansökan.

Avslutningsvis

Dessa 7 musikstipendier att söka som vi listar ovan är ett bra sätt att ta sig in i världen av stipendiesökande. I vissa musikgenrer – som exempelvis konstmusik – förlitar sig musikutövare mer på stipendiepengar, men det finns absolut stipendiepengar att söka oavsett vilken genre du är aktiv i. Sammanfattningsvis kan man säga: Ingen är en lämplig kandidat för alla musikstipendier som finns, precis som att i stort sett ingen är saknar helt lämpliga stipendier att söka.

Om du har fler frågor angående stipendiesök, musikproduktion och artisteri går det jättebra att kontakta oss.

KONTAKTA OSS


VÅR PORTFOLIO

LYSSNA I DOLBY ATMOS

LYSSNA I STEREO