Surroundformat blir vanligare och vanligare för varje år som går. Det finns olika sätt att presentera ljud i ljudformatet och sedan 1970-talet är Ambisonic ett välanvänt sådant. Denna artikel kommer berätta mer om vad Ambisonic är för något och vilka för- och nackdelar formatet har.

Vad är Ambisonic och dess användningsområden?

Ambisonic är en teknik för ljudinspelning och återgivning som syftar till att skapa en mer immersiv och realistisk ljudupplevelse vilket vanligtvis används inom områden som virtuell verklighet (VR), 360-graders video och ljudproduktion.

Vid traditionell stereoljudinspelning används två mikrofoner för att fånga ljudet från olika riktningar och sedan återges det genom två högtalare. Tekniken å andra sidan tar det hela ett steg längre genom att använda flera mikrofoner för att fånga ljudet från alla riktningar i en 3D-omgivning.

Ambisonic-tekniken använder en sfärisk mikrofonmatris, vanligtvis med fyra mikrofoner placerade i en tetraederformad konfiguration. Dessa mikrofoner fångar ljudet från alla riktningar, inklusive höjdled, och lagrar informationen i flera kanaler.

För att återge ljudet används en speciell avkodningsteknik som tar hänsyn till både ljudets riktning och ljudets intensitet i olika riktningar. Genom att använda flera högtalare kan ambisonic-systemet återskapa en känsla av ljudets ursprungliga plats och ge lyssnaren en mer realistisk och uppslukande upplevelse.

Som tidigare nämnt används tekniken ofta inom VR och 360-graders video för att skapa en ljudmiljö som motsvarar den visuella upplevelsen. Däremot används den också inom ljudproduktion för att skapa surroundljud för filmer, spel och musik. Genom att använda ambisonic-teknik kan ljudtekniker skapa en mer dynamisk och realistisk ljudmiljö som förbättrar användarens upplevelse.

Ambisonic mikrofon Zoom

”Soundfield”-mikrofon som används för Ambisonic-formatet.

Hur fungerar Ambisonic-tekniken?

Här kommer en mer teknisk genomgång av arbetsflödet från inspelning till uppspelning med ambisonic-teknik.

 1. Inspelning:

  • Ambisonic-inspelning involverar användningen av en sfärisk mikrofonmatris med fyra mikrofoner placerade i en tetraederformad konfiguration.
  • Mikrofonerna fångar ljudet från alla riktningar i en 3D-omgivning, inklusive höjdled.
  • Varje mikrofon fångar ljudet som en separat kanal och lagrar informationen om ljudets intensitet och riktning.
 2. Koefficientberäkning:

  • Efter inspelningen omvandlas de fångade ljudsignalerna till ambisonic-koefficienter.
  • Ambisonic-koefficienterna representerar ljudets intensitet och riktning i olika riktningar och ordningar (t.ex. första ordningen, andra ordningen).
  • Koefficientberäkningen använder tekniker som amplitudpanning och fasjustering.
 3. Kodning:

  • Ambisonic-koefficienterna kodas för att lagra och överföra dem effektivt.
  • Olika kodningsformat finns, inklusive första ordningens (FOA) och andra ordningens (SOA) format.
  • Kodningen innefattar kombination och manipulation av koefficienterna för att representera ljudets riktning och intensitet i förhållande till lyssnarens position.
 4. Avkodning och uppspelning:

  • För att återge ambisonic-ljudet används en avkodningsteknik för att omvandla de kodade koefficienterna till ljudsignaler för varje högtalare i högtalarsystemet.
  • Avkodningstekniken tar hänsyn till ljudets riktning och intensitet i olika riktningar för att återskapa ljudets ursprungliga plats och rumsakustik.
  • Avkodningen kan utföras med metoder som spherical harmonic decomposition (SHD) eller virtual microphone rendering (VMR).
  • Uppsättningen av högtalare kan variera beroende på systemet, men vanligtvis används en sfärisk anordning av högtalare för att återskapa den sfäriska ljudfältet i en 3D-omgivning.

Genom denna process kan ambisonic-tekniken ge en mer realistisk ljudupplevelse genom att fånga och återge ljudet från alla riktningar i en 3D-omgivning. Det ger en känsla av närvaro och rumsuppfattning som förbättrar upplevelsen av ljudbilden för lyssnaren.

Fördelar och nackdelar med Ambisonic-formatet

Fördelar:

 1. Omslutande ljudupplevelse: Ambisonic-tekniken erbjuder en mer immersiv och realistisk ljudupplevelse genom att fånga ljudet från alla riktningar och återskapa det i flera kanaler. Ambisonic kan återskapa känslan av ljudets ursprungliga plats och rumsakustik, vilket ger en mer naturlig och uppslukande ljudmiljö.
 2. Flexibilitet: Eftersom ljudet spelas in och lagras i flera kanaler kan det avkodas och anpassas för olika högtalaruppsättningar och ljudsystem. Med mikrofonen Zoom H3-VR kan man t.ex. spela in och sedan enkelt konvertera inspelning till olika format för att kunna arbeta vidare med inspelningen. Allt från hörlurar till 5.1, med ett knapptryck!
 3. Kompatibilitet: Ambisonic-tekniken är kompatibel med olika plattformar och användningsområden, inklusive virtuell verklighet (VR), 360-graders video och ljudproduktion.

Nackdelar:

 1. Specialutrustning: För att använda tekniken behöver man en sfärisk mikrofonmatris och en avkodningsprocess för att återge ljudet korrekt. Det kan kräva särskild utrustning och programvara.
 2. Komplexitet: Ambisonic-tekniken innebär en viss inlärningskurva och teknisk komplexitet för att behärska inspelnings- och avkodningsprocesserna korrekt.
 3. Filstorlek och bearbetningskrav: Eftersom ljudet spelas in och lagras i flera kanaler kan ambisonic-filer vara större än traditionella ljudfiler, vilket kan kräva mer lagringsutrymme och bearbetningskraft för att hantera dem.

KMR Studios

På KMR Studios arbetar vi i framtidens format Dolby Atmos! Vi producerar, mixar och mastrar i formatet och ifall du har frågor eller vill arbeta med oss så tveka inte på att kontakta oss! Vi använder oss av en Zoom H3-VR vid inspelningar av miljöljud som vi använt i både stereo och Dolby Atmos-projekt.

Läs mer artiklar inom musikproduktion & ljudteknik

Vad är en bra rörmikrofon?

Läs om det stora testat av olika rörmikrofoner vi gjorde i samarbete med Uppsala Musikverkstad [...]

En jämförelse mellan Ambisonic och Dolby Atmos

Ambisonic och Dolby Atmos är två framstående ljudtekniker som syftar till att skapa en imponerande [...]

Vad är Ambisonic?

Surround är något som blir vanligare och vanligare. Det finns olika sätt att presentera ljud [...]

Hur fungerar Bluetooth?

De flesta människor vet idag vad Bluetooth är och använder det troligtvis dagligen men det [...]

Se alla guider & tips

KONTAKTA OSS


VÅR PORTFOLIO

LYSSNA I DOLBY ATMOS

LYSSNA I STEREO