Det finns många obesvarade frågor om det (relativt) nya formatet Dolby Atmos. En fråga som ofta ställs är om en mix i Dolby Atmos behöver mastering. Det korta svaret är: ja. Men för du som söker ett mer grundläggande svar så kommer vi i den här artikeln att utforska vad Dolby Atmos Mastering innebär och varför det är relevant för den som är ute efter bästa möjliga resultat.

Varför behöver man mastering?

I ett ”stereo-projekt” så leds alla spår i ett projekt tillslut till den så kallade masterbussen. Masterbussen består av två kanaler (höger och vänster). När mixteknikerns jobb är klart så exporterar denne ut allt ljud genom masterbussen och skapar då en ljudfil i stereo. Det är denna ljudfil som masteringteknikern sedan arbetar med. 

Boka mastering

Mastering oavsett i stereo eller atmos erbjuder huvudsakligen tre saker:

 1. Perspektiv. Ett nytt, fräscht och objektivt perspektiv på låten. Teknikern har fördelen att hen inte lyssnat på låten och kan upptäcka saker som andra deltagare i projektet vant sig vid. Detta ihop med erfarenhet och välkalibrerad utrustning ökar förutsättningarna att öka låtens kvalité ytterligare.
 2. Kvalitet. En sista kvalitetssäkring av låten. Teknikern säkerställer att ljudfilen är fri från defekter som klippning, fasfel eller digital distortion. Hen utforskar även möjligheterna att med subtila medel addera något till musiken för att ytterligare förstärka den kreativa visionen. 
 3. Service. Exportering och format. Teknikern är insatt i formatstandarder och kan säkerställa att låtarna lever upp till de krav som kommer ställas på respektive plattform. Att ha en tredje part som kan se till att rätt filer har rätt format kan rädda en release från onödiga misstag och problem.

På grund av dessa viktiga funktioner har mastring varit en integrerad del av musikproduktion i över 50 år.

Varför behöver man mastering i Dolby Atmos?

Av samma anledning som vi mastar musik i stereo så är mastering i Dolby Atmos en naturlig del av arbetsflödet för den som vill nå högsta bästa resultat. Själva arbetsflödet skiljer sig dock jämfört med traditionell mastering då atmos erbjuder långt fler möjligheter än stereo.

Hur skiljer det sig från stereo?

Ett Dolby Atmos-projekt kan bestå av upp till 128 separata kanaler som kallas objekt. Dessa kanaler är egna separata ”masterbussar” som hanteras genom en så kallad ”Dolby Atmos Renderer” (eller ”Renderare”). Denna renderare är motsvarigheten till masterbussen i en stereomix, men tillåter inte bearbetning av ljudet på det sätt en stereo-masterbuss gör. När mixteknikern är färdig med sin atmos-mix så exporterar denne det ut genom renderaren och får då en s.k. ADM-fil. Denna fil ser ut som en vanlig wav-fil men innehåller all information om samtliga objekt: deras position och även all automation av panorering. Så när masteringteknikern tar emot denna fil så har hen möjligheten att påverka upp till 128 kanaler istället för 2 som i stereo. Utöver kanalerna så kan teknikern även påverka positionen av samtliga kanaler (objekt) med lätthet. Detta inkluderar följande parametrar: fram, bak, höger, vänster, höjd, storlek, spridning och meta-data för översättning till hörlurar. 

Milt uttryckt: många möjligheter. Vilket leder oss till huvudfrågan i denna artikel: Varför behövs mastering i Dolby Atmos? Svaret är: Perspektiv, Kvalité och Service precis som för stereo. Men varje punkt är mer avancerad och innefattar långt fler beslut än masteringarbetet i stereo. 

Vad innebär det att mastra i Dolby Atmos?

Att mastra en Dolby Atmos fil fungerar som en sista förfining av mixen. Vid en Dolby Atmos mastering hos KMR Studios ingår/utförs alltid följande:

 • Ett objektivt perspektiv på mixen av en erfaren masteringtekniker
 • Kvalitetssäkring av mixen i en Dolby Atmos-certifierad studio
 • Säkerställer loudness är på en optimal nivå och i enlighet med streamingplattformarnas standarder
 • Kontrollerar att instrument inte överlappar eller krockar med varandra
 • Utvärderar och anpassar rörelser och placering av 3D-objekt för att skapa ett övertygande rum runt lyssnaren (beroende på artistens vision)
 • Säkerställer att översättningen till hörlurar är optimal (stereo, binaural och spatial audio)
 • Av den färdiga ADM-filen skapas sedan en stereomix som sedan mastras i traditionell stereo, men nu med fördelar givna från atmosformatet (mer bredd, höjd och djup än en vanlig stereofil)

Leverans inkluderar alltid:

 1. ADM-Master (Dolby Atmos-versionen)
 2. Stereo-Master (inkl. Apple Digital Master)
 3. Binural-version (för kvalitetskontroll)
 4. Spatial Audio-version (för kvalitetskontroll)

Utöver allt detta ingår fri feedback, från masteringtekniker till klient, innan, under och efter arbetet. Videomöten eller genomgång på plats i studion.

Vem är Dolby Atmos Mastering för?

Vår tjänst är främst ämnad för två kategorier av ljudtekniker:

 • 1) En Dolby Atmos certifierad studio som vill ha ett objektivt öra och kvalitetssäkra mixen innan den skickas iväg för utgivning
 • 2) En mixtekniker utan tillgång till ett certifierat system. Detta kan till exempel vara någon som arbetar i Dolby Atmos helt i hörlurar som vill säkerställa att mixarna når en professionell nivå även utanför hörlurarna

KMR Studios- En certifierad Dolby Atmos studio

KMR Studios är en certifierad Dolby Atmos studio. Vår erfarna och kompetenta personal är väl bekanta med de utmaningar och möjligheter som Dolby Atmos erbjuder. Om du är intresserad av att få din låt mixad och/eller mastrad i Dolby Atmos tveka inte att kontakta oss! 

Tjänster i Dolby Atmos Boka mastering

 

Läs mer artiklar inom Dolby Atmos

Film och serie-streamingplattformar som stödjer Dolby Atmos

Information för dig som vill veta mer om Dolby Atmos och vilka film/serie–streamingplattformar som egentligen [...]

3D objekt i Logic Pro

I denna artikeln kommer vi prata om Dolby Atmos 3D objekt och hur man använder [...]

Surround Panner i Logic Pro

I denna artikel kommer vi att tips om hur man börja arbeta med panorering i [...]

Läs alla artiklar om Dolby Atmos

KONTAKTA OSS


VÅR PORTFOLIO

LYSSNA I DOLBY ATMOS

LYSSNA I STEREO