Dolby Atmos debuterade som ljudformat i filmindustrin och är idag även ett relevant format inom musiken – minst sagt. Inom spatiala ljudsystem så finns det idag ingen verklig utmanare, Dolby Atmos dominerar. Detta är ett direkt resultat av Dolbys otroliga omsorg och noggrannhet när det kommer till allt de gör. För att säkerställa att hög ljudkvalité alltid uppnås har Dolby utvecklat ett certifieringssystem. Detta system särskiljer de studios som lever upp till företagets standards och de som inte gör det. Studios blir då ”Dolby Atmos Certified”. I den här artikeln kommer vi ta oss en närmre titt på vad den här certifieringen innebär och varför den är relevant för alla som arbetar i Dolby Atmos.

Vad är ett Dolby Atmos Certifikat?

Ett Dolby Atmos-certifikat gör kunder och artister medvetna om att studion som har certifikatet arbetar utefter och når upp till Dolbys specifika krav. Dessa krav ställs på teknisk utrustning, studiodesign, akustisk behandling, och inmätning/kalibrering av högtalare/rummet. Utöver certifikatet så är det (givetvis) en förutsättning att teknikern i studion har bred erfarenhet och omfattande kunskap om hur Dolby Atmos fungerar. Utan en djup förståelse av hur formatet faktiskt fungerar så spelar rummet och tekniken mindre roll. Det är kombinationen som gör att du kan nå upp till högkvalitativa resultat. 

Värt att nämna är att Dolby utfärdar mer än en typ av Dolby Atmos-certifikat. Nedan följer en summering av certifikaten samt en förenklad förklaring vad de innebär:

Tekniska Krav

Bland de tekniska kraven hittas allt ifrån detaljerad kalibrering till studiodesign.

Rum

 • Minsta höjd: 2.4m
 • Minsta bredd: 3m
 • Minsta längd: 3.5m
 • Rekommenderad höjd: 3m
 • Rekommenderad bredd: 5.5m
 • Rekommenderad längd: 6.4m

Värt att nämna är att detta är storlekar som krävs för certifieringen, inte för att man ska kunna arbeta i formatet alls. Vi uppmanar alla tekniker att testa att arbeta i atmos även om det ”bara” är i hörlurar. Skillnaden är fortfarande överväldigande positiv. Om du vill arbeta proffesionellt med Dolby Atmos så kan du fortfarande arbeta i dina hörlurar hemma om du gör slutmixen i ett certifierat rum. Ett alternativ till att slutmixa själv är att överlåta mixen till en Dolby Atmos-certifierad studio som kan mastra atmos-mixen åt dig.

Utrustning

Antalet högtalare för ljudreproduktionen ska vara minst tolv (7.1.4) för att en studio ska kunna ansöka om ett certifikat. Utöver detta sätts även krav på akustisk behandling, vilket är en grundförutsättning för all typ av musikskapande på professionell nivå. När man tänker på hur viktigt akustiken är i stereo så kan man förstå hur direkt avgörande det är i ett system med 12 högtalare. Reflektioner, eko och fördröjning är alla aspekter som kommer avgöra hur ljudet uppfattas.  

Ta del av specifikationen i detalj hos Dolby.

Kalibrering

Slutligen är ett av de viktigaste kraven att ljudsystemet kalibreras på rätt sätt. Detta görs för att förminska och förebygga problem med fördröjning, fasfel och obalans i volym. Detta kan dock inte ersätta ovan nämnda punkter om utrustning och akustikbehandling. Även i ett perfekt behandlat rum så krävs det noga inmätningar och kalibreringar. Det krävs att kalibreringen utförs av en Dolby Atmos utbildad tekniker vilket vanligtvis är en anställd från Dolby, eller från någon av deras certifierade affärspartners såsom msonic.    

KMR Studios Dolby Atmos Music Studio Certifikat

Hur kan man bli Dolby Atmos Certified

Vägarna till certifikatet är olika men i den här artikeln kommer vi översiktligt beskriva KMR Studios väg till att bli certifierad:

 1. Vi spenderade ungefär 1 år på att utbilda oss själva om allt relaterat till Dolby Atmos. Detta inkluderade formatet, kraven, användningsområden, teknik, utrustning. Kort sagt innefattade det egentligen allt vi kunde hitta för att skapa oss en riktigt bra bild av vad Dolby Atmos faktiskt är.
 2. Vi tog kontakt med Dolby och berättade om våra planer att uppgradera till Dolby Atmos. Detta skedde i samband med vår flytt till en studio som levde upp till deras krav.
 3. Dolby kopplade sedan ihop oss med deras nordiska partner msonic. Vi tog ett möte med msonic där vi diskuterade våra ambitioner, tankar, förutsättningar och även planlösningen på den nya lokalen. Med deras hjälp satte vi sedan ihop en lista över den utrustning som krävdes för att vi skulle kunna nå upp till deras krav. msonic hjälper även till med inköpet vilket var till stor hjälp för oss. Det var och är väldigt smidigt att ha ”allt på en plats”, tryggt och proffsigt. 
 4. Vi gjorde akustikbehandling själva ihop med en byggfirma och i samråd med msonic. När vi var inflyttade och klara så kom de nya högtalarna vilka vi satte upp själva. Installationen av mjukvara däremot, den fick vi hjälp med av msonic. Det var definitivt ingenting som man enkelt kan googla sig till. 
 5. När allt var uppsatt och kalibrerat så spenderade msonic ungefär en heldag i studion för kalibrering av högtalarna. Skillnaden före/efter är svår att överdriva. Det var som om vi hade bytt ut högtalarna (igen). 
 6. När allt detta är gjort så görs de sista mätningarna av rummet. Då krävs det att resultatet är inom en viss marginal från den optimala kurvan specificerad av Dolby. 
 7. Är allt godkänt så skickas all information om rummet och mätningen till Dolby som går igenom och gör det slutgiltiga godkännandet. 
 8. Vi fick sedan fylla i en blankett som kort därefter ledde till att vår studio numera syns på Dolbys sida för certifierade studios.
 9. Efter att vi mixat och släppt 10-15 låtar i Dolby Atmos så skickade vi vår spellista med atmos-musik till Dolby. Kort därefter fick vi vårt certifikat skickat till oss som en platta (se ovan bild) som numera hänger i Studio A.

För att påbörja din egna resa kan du direkt ta kontakt med Dolby för att få råd och hjälp med processen. Du kan även kontakta oss på KMR om du har frågor eller funderingar. Det är fullt möjligt att utföra studiodesignen och monteringen själv. Dock, om du verkligen vill säkerställa att det blir rätt gjort och uppfyller Dolbys standards är det klokt att anlita experter.

Varför ska man Certifieras?

Dolby Atmos Certifiering är en kvalitetsstämpel. Den visar att studio och mixare uppnår de krav som krävs och som Dolby anser är nödvändiga för att kunna uppnå ett professionellt resultat. Idag blir Dolby Atmos mer och mer utvecklat och utbrett bland studios. Tekniken och verktyg för Atmos fortsätter utvecklas i rasande takt, det händer nya saker varje vecka. Därför är det av stor vikt att artister och klienter lätt kan urskilja om studion de överväger arbeta med når de krav som ställs på formatet. Kort sagt, vem som helst kan börja använda Dolby Atmos men vem som helst kan inte bli Dolby Atmos-certifierad. Då utvecklingen går i rasande takt så finns det gott om missvisande information och okunskap kring Atmos som sprids på nätet. Detta är en av anledningarna till att vi på KMR lägger så mycket tid på att skriva utbildande artiklar om Dolby Atmos. Vi vill säkerställa att artister ska ha möjligheten att utbilda sig själva inom ämnet. 

Varför ska man som studio bli certifierad?
Oavsett om du bryr dig om certifikatet eller inte så måste du ändå nå upp till kraven för att kunna arbeta proffesionellt. Når du inte upp till dem så kan du inte höra vad du gör och det kommer påverka slutresultatet negativt. Och om du ändå når du till certifikatets krav, varför skulle du inte lägga den extra tiden och skaffa dig ett certifikat?

Varför ska man som artist/kund bry sig om certifikatet?
Du som artist/kund vill ge din musik de bästa av förutsättningar.

Som indieartist kan du verkligen sticka ut genom att mixa din musik i Atmos. Du kan öka förutsättningarna för placeringar på spellistor och även intervjuer av recensenter. Detta bygger såklart på att mixen låter professionell. I en anläggning som inte når upp till certifikatets krav kan det lätt bli fel som ni inte kan höra och som sedan skadar slutresultatet.

Som artist hos ett majorbolag så är ovan sant för dig med. Men här finns även specifikationer från din label om hur Dolby Atmos-master-filen ska leveras. Görs detta hos en tekniker som inte har en djup förståelse för formatet är chansen stor att mixen skickas tillbaka ihop med ett ”försök igen”. Ett intryck man helst vill undvika att göra. 

Tjänster inom Dolby Atmos

Läs mer artiklar inom Dolby Atmos

Dolby Atmos Guider & Tips Logic Pro

3D objekt i Logic Pro

Dolby Atmos Guider & Tips Logic Pro

Surround Panner i Logic Pro
Se alla artiklar om Dolby Atmos

Kontakta oss

KONTAKTA OSS


VÅR PORTFOLIO

LYSSNA I DOLBY ATMOS

LYSSNA I STEREO