Vad är sample rate?

Sample rate, eller samplingsfrekvens, är den frekvens som används vid inspelning eller uppspelning av digitalt ljud. Den avgör antalet samples (avbildningar av ljudet) per tidsenhet, vanligtvis per sekund, och mäts i enheten Hertz (Hz). Ju tätare mellan avbildningarna av ljudet desto bättre ljudkvalité. I inspelningssammanhang innebär detta att instrumentet som spelas in återges mer verklighetstroget med en högre sample rate.

Enligt Nyquist-Shannons samplingsteorem måste samplingsfrekvensen vara dubbelt så stor som bandbredden för den signal som skall samplas för att man skall kunna återskapa den ursprungliga signalen. Det mänskliga örat kan höra en bandbredd på mellan 20 Hz och 20 kHz (20 000 Hz). Detta betyder att det samplade ljudet bör vara på minst 40 kHz för att kunna återges korrekt. Samplingsfrekvensen hos CD-skivor (och många andra ljudsystem) är vanligtvis 44,1 kHz. Ljudsignalen återges då 44 100 gånger per sekund.

Många väljer att spela in med en högre sample rate för att få ett renare ljud utan så kallat ”vitt brus”. Det kan också finnas andra orsaker till att göra detta. Exempelvis kan man vilja fånga in ljud som det mänskliga örat inte kan höra, för att sedan sänka pitchen så att ljuden går att uppfatta. Detta hade inte varit möjligt med en lägre sample rate.

Om du har koll på sample rate kan du skapa mer exakta inspelningar. Dessa kan du sedan editera och mixa utan att de tappar ljudkvalité. Men ljudkvalitén påverkas också av bit depth och bit rate.

 

Vad är bit rate?

För att förstå vad bit rate är behöver du först förstå vad bit depth är. Varje sample som du tar under en inspelning lagras i bitar (engelska: bits) i din dator. Bit depth, eller bitdjup, anger antalet bitar som lagras per sample. Det innebär att bit depth alltså är hur rik varje sample är på information. Ju fler bitar som lagras desto mer korrekt och dynamiskt återges ljudet. Det vanligaste är 16, 24 eller 32 bitar, där 32 är riktigt högkvalitativt ljud som kan fånga upp de allra högsta decibelnivåerna. Vid inspelning kan det vara värt att jobba på minst 24-bit för att kunna reducera vitt brus. Hög sample rate tillsammans med hög bit depth ger hög ljudkvalité.

Bit rate, eller överföringskapacitet, mäts i enheten kbps (kilobit per sekund) och är antalet bitar som avkodas, överförs eller mottas per sekund. Det kan räknas ut med följande formel:

  • sample rate x bit depth x antalet kanaler = bit rate

För att räkna ut överföringskapaciteten hos en CD-inspelning behöver du alltså ta hänsyn till en sample rate på 44,1 kHz, en bit depth på 16, samt två kanaler, det vill säga:

  • 44 100 x 16 x 2 = 1411,2 kbps

Bit rate är relevant när du streamar musik, eftersom det generellt sett avgör ljudkvalitén. Om en inspelning som låter fantastiskt spelas upp med låg bit rate kommer den inte låta lika bra längre. Det är också värt att tänka på redan vid mixning, mastering och val av ljudformat, eftersom komprimerade ljudfiler tenderar att innehålla mindre information och därmed ha en lägre bit rate än okomprimerade ljudfiler. De tenderar också att vara mindre och kräva en mindre bandbredd för uppspelning.

 

Lycka till i ditt musikskapande!

Vi hoppas denna guide var till nytta för dig. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss! Du kan också läsa mer om hur du förbereder ditt projekt för mixning.

Guider & tips

Topp 7 musikstipendier att söka

Vi ger dig en lista på 7 musikstipendier att söka för dig som aktiv i [...]

Film och serie-streamingplattformar som stödjer Dolby Atmos

Information för dig som vill veta mer om Dolby Atmos och vilka film/serie–streamingplattformar som egentligen [...]

Nå ut till influencers med hjälp av SubmitHub

Vill du att din musik ska gå viral? Du kan nå ut till influencers med [...]

Kontakta oss

KONTAKTA OSS


VÅR PORTFOLIO

LYSSNA I DOLBY ATMOS

LYSSNA I STEREO